Допълнителна отстъпка
при вземане
от нашите
магазини 7%.
Поверителност

С цел закупуването на продукти или услуги от Zoobg.bg, Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Zoobg.bg използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Понякога ние използваме изпратената от Вас информация, за да може да получим необходимите данни за изпълнение на Вашата заявка за продукти или услуги. Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица. Хипер-връзките от Zoobg.bg към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези хипер-връзки, Zoobg.bg не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, Потребителя прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Уведомяване за промени

Zoobg.bg си запазва правото да променя политиката за поверителност изцяло или частично, като всички промени се считат за валидни от деня на тяхното оповестяване на сайта.